Afmelding

Indien je jouw lidmaatschap wil opzeggen, dan kan dit door dit voor
1 mei
van het betreffende seizoen schriftelijk door te geven aan de Ledenadministratie t.a.v. Jan Koerhuis.

Wordt de afmelding na deze datum doorgegeven, dan wordt de volledige contributie van het nieuwe seizoen in rekening gebracht.