Nieuwsberichten‎ > ‎

Agenda jaarvergadering 14 december 2012

Geplaatst 7 dec. 2012 10:59 door V.V. Vilsteren   [ 7 dec. 2012 11:00 bijgewerkt ]
Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner) en de ouders van de jeugd uit voor de jaarvergadering.(De uitnodiging staat op naam van de oudste in het gezin, maar is natuurlijk ook bestemd voor de overige gezinsleden welke lid zijn van onze vereniging!!)


De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 14 december 2012 in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 25-11-2011
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
a. Clubgebouw.
b. Vereniging.
5. Verslag van de kascommissie door Wouter Mars en Dennis Kutterik (reserve: Edwin Legebeke).
6. Mededelingen.
* Senioren
* Jeugd
* Sponsorcommissie
* Commissie Beheer Onderhoud
* Commissie Beheer Clubgebouw
* Algemeen
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Harold Kampman.
Kiesbaar: Marcel Vree.
Tegen kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting


Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk mogen wij u (en uw partner) deze avond begroeten.

Het bestuur.