Nieuwsberichten‎ > ‎

Jaarvergadering 22 november 2019

Geplaatst 8 nov. 2019 10:24 door V.V. Vilsteren   [ 8 nov. 2019 10:29 bijgewerkt ]

Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventueel partner), ouders van de jeugd en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering met aansluitend een gezellige avond.
(De schriftelijke uitnodiging staat op naam van de oudste in het gezin, maar is natuurlijk ook bestemd voor de overige gezinsleden welke lid zijn van onze vereniging!!)

De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 22 november 2019 in het clubgebouw ‘Ons Mikpunt’, aanvang 20:45.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 23 november 2018

4. Verslag van de penningmeester betreffende:
     * clubgebouw/vereniging

5. Verslag van de kascommissie door Rick Bovenmars en Dennis Kok.
    (reserve: Bas Herbrink)

6. Mededelingen
     * Senioren
     * Jeugd
     * Sponsorcommissie
     * Commissie beheer onderhoud
     * Commissie beheer clubgebouw
     * Algemeen

7. Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar:

* Gerard Rietman

* Jan Koerhuis

* Marinda Hendriks-Wermink

Tegen kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Aansluitend aan het officiële deel vindt de trekking plaats van de loterij.

Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk tot 22 november!

Het bestuur