Nieuwsberichten‎ > ‎

Jaarvergadering 22 november a.s.

Geplaatst 13 nov. 2013 10:01 door V.V. Vilsteren   [ 13 nov. 2013 10:04 bijgewerkt ]
Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner), ouders van de jeugdleden en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 22 november a.s. in ons clubgebouw "Ons Mikpunt, aanvang 20.30 uur.

Agenda:
 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 14 december 2012
 4. Verslag van de penningmeester betreffende:
  a. het clubgebouw
  b. de vereniging.(Voorstel tot contributieverhoging)
 5. Verslag van de kascommissie door Dennis Kutterik en Edwin Legebeke (reserve:Martijn Hulsman)
 6. Mededelingen betreffende:
  * senioren
  * jeugd
  * sponsorcommissie
  * commissie beheer onderhoud
  * commissie beheer clubgebouw
  * algemeen
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar:
  * Jan Koerhuis
  * Gerard Rietman
  Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk mogen wij u (en uw partner) deze avond begroeten.

Het bestuur V.V. Vilsteren