Nieuwsberichten‎ > ‎

Jaarvergadering: vrijdag 21 november 2014

Geplaatst 10 nov. 2014 10:54 door V.V. Vilsteren   [ 10 nov. 2014 10:55 bijgewerkt ]
Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner), ouders van de jeugd en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering. (De uitnodiging staat op naam van de oudste in het gezin, maar is natuurlijk ook bestemd voor de overige gezinsleden welke lid zijn van onze vereniging!!)

De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 21 november 2014 
in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30 uur

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 12-11-2013
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
    a. clubgebouw
    b. vereniging
5. Verslag van de kascommissie door Edwin Legebeke en Marthijn Hulsman (reserve: Marco Langenkamp) 
6. Mededelingen.
    * Senioren
    * Jeugd
    * Sponsorcommissie
    * Commissie Beheer Onderhoud
    * Commissie Beheer Clubgebouw
    * Algemeen
7. Bestuursverkiezing
    Aftredend en herkiesbaar:
        * Martin Hendriks
        * Frank Veltmaat
    Aftredend en niet herkiesbaar:
        * Wilbert Niens
        * Tom Vlierman
    Kiesbaar gesteld:
        * Arjan Bosch
        * Marco Langenkamp
    Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 
8. Rondvraag
9. Sluiting


Na de vergadering is er een gezellige avond.
Hopelijk mogen wij u (en uw partner) deze avond begroeten.

Het bestuur


Afmelden voor de jaarvergadering kan via een mailtje naar vvvilsteren@hetnet.nl