Nieuwsberichten‎ > ‎

Jaarvergadering vrijdag 25 november 2016

Geplaatst 9 nov. 2016 03:27 door V.V. Vilsteren   [ 9 nov. 2016 03:27 bijgewerkt ]

Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner), ouders van de jeugd en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering. (De schriftelijke uitnodiging staat op naam van de oudste in het gezin, maar is natuurlijk ook bestemd voor de overige gezinsleden welke lid zijn van onze vereniging!!)

De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 25 november 2016 in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 13-11-2015
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
         a. Clubgebouw.
         b. Vereniging.
5. Verslag van de kascommissie door Kees Bakker en Remco Legebeke (reserve:  Chiel Mars)
6. Mededelingen
         * Senioren
         * Jeugd
         * Sponsorcommissie
         * Commissie Beheer Onderhoud
         * Commissie Beheer Clubgebouw
         * Algemeen
7. Bestuursverkiezing
    Aftredend en herkiesbaar:
     * Jan Koerhuis.
     * Gerard Rietman.
     Aftredend en niet herkiesbaar:
     * Frank Veltmaat
     Voor de functie van Frank heeft zich kiesbaar gesteld:
     * Marinda Wermink.
    Tegen kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk tot 25 november.

Het bestuur.