Nieuwsberichten‎ > ‎

Richtlijnen t.a.v. de Corona bij start van het seizoen

Geplaatst 28 aug. 2020 10:32 door V.V. Vilsteren   [ 28 aug. 2020 10:33 bijgewerkt ]
Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer van start, maar er gelden wel een aantal regels die we moeten naleven om het voetballen veilig mogelijk te maken. Hieronder proberen we zo goed mogelijk weer te geven welke dat zijn. Ook geven we dit allemaal aan op het complex middels borden en posters. Belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1,5 meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd, lopen we het risico dat de kantine gesloten wordt, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.
De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder, uitgezonderd personen die in 1 gezin/huishouden wonen. Voor de jeugdteams on de 18 jaar gelden de regels voor de trainers, ouders en verzorgers bij het team.

Sportcomplex De Molenesch
Op het sportcomplex geldt voor iedereen boven de 18 jaar dat je 1,5 meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden hoort. We hebben op de railing langs het hoofdveld aangegeven met gele tape wat 1,5 meter is en dus de afstand tot elkaar.
In de kantine, kleedkamers geldt een eenrichtingsverkeer, zodat we zo min mogelijk hoeven te kruisen. Op de toegangsdeuren van alle ruimtes staat aangegeven hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn. Anderen moeten daarbuiten wachten met inachtneming van de 1,5 meter.

Kantine Ons Mikpunt
In de kantine mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn en zij moeten allemaal zitten. Men mag de tafels en stoelen niet verschuiven, de rest van de stoelen en de barkrukken staan achter een rood afzetlint en mogen niet verplaatst te worden. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar.
De ingang is aan de voorzijde (normale ingang) en de uitgang is aan de achterzijde en richting het tennisveld naar de uitgang. Er zijn verplichte looproutes in de kantine.
De eerst komende maanden zal de biertap gesloten zijn, er zijn alleen flesjes bier en frisdrank te verkrijgen. We vragen iedereen zoveel mogelijk met de pin te betalen.
Het toilet is slechts voor 2 personen toegankelijk. De anderen moeten wachten op 1,5 meter in de garderobe. De regels worden duidelijk gemaakt middels posters en strepen op de vloer.
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen is niet toegestaan bij wedstrijden, in de kantine en in de kleedkamer.

Kleedkamers
Op de deur van de kleedkamer staat hoeveel personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de kleedkamer mogen zijn. Er kan gedoucht worden met maximaal 2 personen tegelijk.
Bij de teams boven de 18 jaar geldt het maximum van 7 personen in de kleedkamer, er is geel tape op de zitbanken geplakt, dit als zitplaats gebruiken. Bij de trainingen vragen we iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de club te komen en de kleedkamers alleen gebruik voor de opslag van de spullen, rekening houdend met het aantal personen in de kleedkamer.
omdat er bij de wedstrijden onmogelijk voldoende kleedkamers zijn voor alle teams om tegelijk om te kleden is het volgende besloten.
De thuisspelende club krijgt kleedkamer 1 en 2, de uitspelende teams krijgen kleedkamer 3 en 4.
Zij kunnen hier omkleden, met in acht neming van het aantal personen wat tegelijk in de kleedkamer mag zijn. De thuisspelende vereniging dient zoveel omgekleed naar V.V. Vilsteren te komen.
Houdt er rekening mee dat deze situatie ook bij andere verenigingen zo geregeld is.

Wedstrijden
De wedstrijdbesprekingen dienen vooraf te worden gedaan, dit zal buiten moeten gebeuren, op of rondom het voetbalveld. Dit geldt natuurlijk ook voor de bespreking in de rust.
De bidons worden voorzien van een nummer, per elftal een ieder graag zijn eigen bidon gebruiken.
Als je na de wedstrijd de kantine wilt bezoeken, dan wordt je verzocht om dit via de hoofdingang te doen (voorzijde)

Vervoer naar uitwedstrijden
Per 1 juli geldt dat er een mondkapje moet worden gedragen wanneer mensen uit een ander gezin/huishouden meerijden in de auto. Dit advies geldt voor personen vanaf 13 jaar.
Houd hier rekening mee wanneer jullie een uitwedstrijd hebben.Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
Dit geldt niet tijdens het sporten en ook niet voor kinderen tot 18 jaar.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Blijf thuis als iemand in jouw gezin/huishouden positief getest is op corona
Bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) bovengenoemde klachten
Spreek anderen aan bij het niet naleven van de regels.