Nieuwsberichten‎ > ‎

Uitnodiging jaarvergadering 25 november a.s.

Geplaatst 10 nov. 2011 10:27 door V.V. Vilsteren   [ 10 nov. 2011 10:29 bijgewerkt ]
Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner) en de ouders van de jeugd uit voor de jaarvergadering.
Deze zal worden gehouden op vrijdag 25 november 2011 in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 19-11-2010
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
a. Clubgebouw.
b. Vereniging.
5. Verslag van de kascommissie door Ruben Bloo en Wouter Mars.                 
(reserve: Dennis Kutterik)
6. Mededelingen.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Frank Veltmaat.
Tegen kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk mogen wij u (en uw partner) deze avond begroeten.

Het bestuur.Iedereen ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging met daarbij de notulen van de vergadering van 19 november 2010.