Nieuwsberichten


Vilsteren JO9 kampioen

Geplaatst 4 okt. 2020 04:55 door V.V. Vilsteren   [ 4 okt. 2020 04:55 bijgewerkt ]

In deze Coronatijd gaan de kampioenschappen voor Vilsteren "gewoon" door. 
Zo is Vilsteren JO9 zaterdag 3 oktober kampioen geworden.

Van harte gefeliciteerd!

Update COVID-19 bericht van Gemeente Ommen

Geplaatst 4 okt. 2020 04:49 door V.V. Vilsteren   [ 4 okt. 2020 04:53 bijgewerkt ]

Ommen, 29 september 2020

Onderwerp: update COVID-19: landelijke maatregelen sport per 29 september om 18.00 uur

Beste besturen van sportverenigingen, beste sportaanbieders,

Op 28 september heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Deze gaan in per dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur. Deze maatregelen gelden in elk geval voor een periode van drie weken tot 20 oktober a.s. De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Gelukkig geldt als basis uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom “overeind gehouden”.


Voor sport gelden de volgende belangrijke maatregelen:
- Alle sportkantines gaan dicht
Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
- Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat oUpok voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten.
- Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen
en 40 personen buiten
Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
- Alle andere bestaande richtlijnen en aanwijzingen blijven van kracht
Het protocol verantwoord sporten per 29 september 2020 18.00 uur treft u aan op de website van NOC*NSF, klik hier.

Aangepaste noodverordening; toezicht en handhaving
De noodverordening per 29 september 18.00 uur in de regio IJsselland treft u aan op de website van Veiligheidsregio IJsselland, klik hier.

Veel gestelde vragen
Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.                                            
Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. 

Heeft u nog aanvullende vragen?
Laat het ons dan weten via ommen4.0@ommen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.


Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen

Ko Scheele
Wethouder sport

Appeltaartenactie voor verenigingen - Jumbo

Geplaatst 29 sep. 2020 00:42 door V.V. Vilsteren   [ 29 sep. 2020 00:42 bijgewerkt ]

Jumbo Kamphuis steunt lokale verenigingen! Doe jij mee?

Door Corona hebben de verenigingen in Dalfsen en omgeving hun inkomsten flink zien dalen! Omdat Jumbo Kamphuis een actief verenigingsleven van harte toejuicht hebben we een appeltaart actie opgezet om zodoende de clubkas te spekken.

Ga naar: Jumbokamphuis.nl en bestel daar één of meerdere (hoe meer hoe beter natuurlijk) appeltaarten voor € 4,19 per stuk.
Voor iedere appeltaart gaat er € 2,00 naar de clubkas! Appeltaarten moeten via de site betaald worden en kunnen op het gekozen moment worden opgehaald.

Bestellen jullie een taartje voor onze vereniging?
Kies dan bij de bestelling voor Voetbalvereniging Vilsteren

Nieuwe coronamaatregelingen

Geplaatst 29 sep. 2020 00:39 door V.V. Vilsteren   [ 29 sep. 2020 00:40 bijgewerkt ]

Tijdens de persconferentie van maandag 28 september zijn er nieuwe coronamaatregelingen bekend gemaakt. Dit heeft voor ons de volgende gevolgen:

  • de kantine is gesloten
  • geen publiek bij wedstrijden
Deze regels gelden in ieder geval de komende 3 weken.

Het bestuur

Richtlijnen t.a.v. de Corona bij start van het seizoen

Geplaatst 28 aug. 2020 10:32 door V.V. Vilsteren   [ 28 aug. 2020 10:33 bijgewerkt ]

Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer van start, maar er gelden wel een aantal regels die we moeten naleven om het voetballen veilig mogelijk te maken. Hieronder proberen we zo goed mogelijk weer te geven welke dat zijn. Ook geven we dit allemaal aan op het complex middels borden en posters. Belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1,5 meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd, lopen we het risico dat de kantine gesloten wordt, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.
De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder, uitgezonderd personen die in 1 gezin/huishouden wonen. Voor de jeugdteams on de 18 jaar gelden de regels voor de trainers, ouders en verzorgers bij het team.

Sportcomplex De Molenesch
Op het sportcomplex geldt voor iedereen boven de 18 jaar dat je 1,5 meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden hoort. We hebben op de railing langs het hoofdveld aangegeven met gele tape wat 1,5 meter is en dus de afstand tot elkaar.
In de kantine, kleedkamers geldt een eenrichtingsverkeer, zodat we zo min mogelijk hoeven te kruisen. Op de toegangsdeuren van alle ruimtes staat aangegeven hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn. Anderen moeten daarbuiten wachten met inachtneming van de 1,5 meter.

Kantine Ons Mikpunt
In de kantine mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn en zij moeten allemaal zitten. Men mag de tafels en stoelen niet verschuiven, de rest van de stoelen en de barkrukken staan achter een rood afzetlint en mogen niet verplaatst te worden. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar.
De ingang is aan de voorzijde (normale ingang) en de uitgang is aan de achterzijde en richting het tennisveld naar de uitgang. Er zijn verplichte looproutes in de kantine.
De eerst komende maanden zal de biertap gesloten zijn, er zijn alleen flesjes bier en frisdrank te verkrijgen. We vragen iedereen zoveel mogelijk met de pin te betalen.
Het toilet is slechts voor 2 personen toegankelijk. De anderen moeten wachten op 1,5 meter in de garderobe. De regels worden duidelijk gemaakt middels posters en strepen op de vloer.
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen is niet toegestaan bij wedstrijden, in de kantine en in de kleedkamer.

Kleedkamers
Op de deur van de kleedkamer staat hoeveel personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de kleedkamer mogen zijn. Er kan gedoucht worden met maximaal 2 personen tegelijk.
Bij de teams boven de 18 jaar geldt het maximum van 7 personen in de kleedkamer, er is geel tape op de zitbanken geplakt, dit als zitplaats gebruiken. Bij de trainingen vragen we iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de club te komen en de kleedkamers alleen gebruik voor de opslag van de spullen, rekening houdend met het aantal personen in de kleedkamer.
omdat er bij de wedstrijden onmogelijk voldoende kleedkamers zijn voor alle teams om tegelijk om te kleden is het volgende besloten.
De thuisspelende club krijgt kleedkamer 1 en 2, de uitspelende teams krijgen kleedkamer 3 en 4.
Zij kunnen hier omkleden, met in acht neming van het aantal personen wat tegelijk in de kleedkamer mag zijn. De thuisspelende vereniging dient zoveel omgekleed naar V.V. Vilsteren te komen.
Houdt er rekening mee dat deze situatie ook bij andere verenigingen zo geregeld is.

Wedstrijden
De wedstrijdbesprekingen dienen vooraf te worden gedaan, dit zal buiten moeten gebeuren, op of rondom het voetbalveld. Dit geldt natuurlijk ook voor de bespreking in de rust.
De bidons worden voorzien van een nummer, per elftal een ieder graag zijn eigen bidon gebruiken.
Als je na de wedstrijd de kantine wilt bezoeken, dan wordt je verzocht om dit via de hoofdingang te doen (voorzijde)

Vervoer naar uitwedstrijden
Per 1 juli geldt dat er een mondkapje moet worden gedragen wanneer mensen uit een ander gezin/huishouden meerijden in de auto. Dit advies geldt voor personen vanaf 13 jaar.
Houd hier rekening mee wanneer jullie een uitwedstrijd hebben.Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
Dit geldt niet tijdens het sporten en ook niet voor kinderen tot 18 jaar.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Blijf thuis als iemand in jouw gezin/huishouden positief getest is op corona
Bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) bovengenoemde klachten
Spreek anderen aan bij het niet naleven van de regels.

Richtlijnen hervatting training jeugd V.V. Vilsteren per 6 mei 2020

Geplaatst 4 mei 2020 02:25 door V.V. Vilsteren   [ 4 mei 2020 02:26 bijgewerkt ]

Algemeen:
- Ouders bepalen zelf of spelers/speelsters deelnemen aan de trainingen en laten dit weten aan de trainer.
- Geen enkele ruimte op de accommodatie mag door het kader (trainers en begeleiders) zelf geopend worden. De trainingsbenodigdheden worden (voorlopig) klaargelegd.
- Als men zich niet aan de maatregelen van de overheid, de gemeente of VV Vilsteren houdt of wil houden mag er geen training gegeven worden. 
- De gemeente Ommen zal hier geregeld controles uitvoeren, en het niet nakomen van de regels kunnen hoge boetes opleveren voor de vereniging.

Trainers en begeleiders: 
- Houden zich aan het protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF en VV Vilsteren.
(Het  protocol is  te lezen op de site van VV Vilsteren)
- Trainers bepalen zelf of zij trainingen kunnen en willen geven en maken dit kenbaar bij hun team.
- Het moet duidelijk zijn dat er onder begeleiding getraind gaat worden.
- Zonder begeleiding gaat een training niet door.
- Na afloop van elke training worden de materialen weer schoongemaakt, zodat de nieuwe ploeg weer fris kan beginnen. 
- Blijf op 1,5 meter afstand van de kinderen en volwassenen.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
- Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
- Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.  
- Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
- Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u    
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

Hygiëne:
- Lees en hou je aan de richtlijnen van het protocol van de NOC*NSF en VV Vilsteren.  
- Het protocol is te lezen op de site VV Vilsteren.
- Was je handen voor je het veld betreedt. Er zal daar een tafel staan met desinfectie middel. 
  Ook zullen er papieren doeken zijn. 
- Gooi de gebruikte doeken in de prullenbak en niet op de grond of het veld.
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
- Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
- Vermijd het aanraken van je gezicht;  

Kleding/ omkleden en douchen: 
- Spelers/speelsters kleden zich thuis om.
- Voetbalschoenen worden zoveel mogelijk aangetrokken voor het betreden van het sportpark.
- Tassen kunnen langs het veld gelegd worden.
- Er wordt op de accommodatie van VV Vilsteren niet gedoucht.
- Douche thuis direct na afloop van de training en was je handen goed.   

Toegang sportpark:
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie (en ga direct na de training naar huis). 
- Laat kinderen zoveel mogelijk op de fiets komen, voor de  jeugd ouder dan 12 jaar zorg dat de afstand op de fiets ook 1,5 meter is als je samen fietst.  
- Houd afstand tussen de auto’s en/of fietsen.
- Vriendjes en vriendinnetjes worden (vooralsnog) niet toegelaten. 
- Ouders hebben géén toegang tot het sportpark.  

Toegangscontrole: 
Er zullen elke avond mensen vanuit VV Vilsteren aanwezig om de toegang en afspraken in de gaten te houden.

Accommodatie: 
- Trainers ontvangen de spelers bij de kantine.  
- Houd onderling afstand tussen spelers en speelsters, ook van andere teams. 
- De kantine en de kleedkamers zijn dicht, alleen kleedkamer 1 kan gebruikt voor het toilet.
- Buiten de geplande trainingstijden is het sportpark gesloten.

Hesjes:
De hesjes worden na iedere training gewassen.

Trainingen en Trainingsschema:  
Aanvangsdatum en tijden woensdag 6 mei 2020
Woensdag:
  • 18.30 tot 19.30 uur JO10
  • 18.30 tot 19.30 uur JO11
  • 18.30 tot 19.30 uur JO12  
  • 19.45 tot 21.15 uur MO19 
Aanvangsdatum en tijden donderdag 7 mei 2020
  • 18.30 tot 19.45 uur JO13
  • 18:30 tot  19:45 uur  JO15
  • 20:00 tot 21:30  uur JO17 + 18 jarigen
Goaltjes: 
Laat de goaltjes indien mogelijk door de jeugd verplaatsen. (besmettingsgevaar).

Trainingseisen:
- De JO13 t/m JO18 groepen houden onderling 1,5 meter afstand.  
- Er worden door deze groepen geen partijtjes gespeeld. 
Wij begrijpen dat dit een uitdaging is.
Door de hoofdtrainer en trainers is een speciaal voor 1,5 meter afstand training in elkaar gezet

Toiletgebruik:
Spelers/speelsters gaan voordat ze naar de club vertrekken thuis naar het toilet; 
Wij wensen jullie, ondanks alle regels, een fijne training toe en houd je aan de regels. Het is goed voor jezelf, maar ook zeker voor andere spelers en trainers. Voor vragen kun jij altijd jouw leider of trainer bellen.

Gerard Rietman
voorzitter


Sporten bij V.V. Vilsteren

Geplaatst 29 apr. 2020 10:03 door V.V. Vilsteren   [ 29 apr. 2020 10:04 bijgewerkt ]

Beste spelers, trainers, leiders, ouders/verzorgers,

We begrijpen dat er veel vragen zijn over wat de spelregels zullen gaan zijn met betrekking tot de trainingen van de VV Vilsteren welke we zo spoedig mogelijk willen opstarten.

We zijn als bestuur druk bezig hiervoor zaken voor te bereiden en wachten daarnaast ook nog op de communicatie vanuit de gemeente Ommen. De gemeente heeft aangegeven dat deze communicatie pas op zijn vroegst dinsdag 28 april as verwacht kan worden.

Uiteraard zal het bestuur daarna zo snel mogelijk communiceren naar haar leden en vrijwilligers.

We hopen op jullie begrip.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Vilsteren

Protocollen sporten Covid-19

Geplaatst 26 apr. 2020 02:16 door V.V. Vilsteren   [ 26 apr. 2020 02:16 bijgewerkt ]

Er zijn diverse protocollen opgesteld in verband met sporten tijdens Covid-19Gerard Rietman 
0529-458584 of 06-51525810

V.V. Vilsteren en het Coronavirus

Geplaatst 7 apr. 2020 22:32 door V.V. Vilsteren   [ 7 apr. 2020 22:32 bijgewerkt ]

Beste leden van VV Vilsteren

Uitbraak van het corona virus zorgt voor onzekere tijden! Afgelopen weken stonden er verschillende wedstrijden op het programma voor onze jeugd en senioren. Stond, want al enkele weken is alles anders en op het moment van schrijven is zojuist bekend geworden dat het seizoen 2019/2020 niet kan worden hervat en voor ons allen ten einde is.

Het corona virus heeft ons stevig in de greep. Een onzeker en onbehaaglijk gevoel ervaren wij allemaal nu zoveel beperkingen aan de orde zijn en de invulling van ons dagelijks leven plots heel anders is dan we gewend waren.

Sportpark “De Molenesch” is afgesloten. Sporten of het gebruik maken van de velden of accommodatie is zelfs strafbaar en de gemeente handhaaft met strakke hand in het belang van ons allen. Het bestuur richt zich, in deze uitzonderlijke tijd, vooral op essentiële zaken die niet uitgesteld kunnen worden.  Als club proberen we, ook na de corona tijd, sterk en gezond te blijven en daar horen besluiten bij. Het is van groot belang om elkaar te blijven spreken. Vanuit het bestuur zullen we proberen digitaal contact te houden met alle commissies binnen onze club om via al deze vrijwilligers contact te houden met alle leden. Zo hopen we dat ook onze leden met elkaar verbonden blijven en elkaar blijven steunen in deze moeilijke tijd.

Door het wegvallen van inkomsten van met name het clubhuis breekt voor ons ook een financieel spannende tijd aan. Maar dat geldt zeker ook voor veel van onze sponsoren en hun medewerkers. Wij wensen hen veel sterkte en wijsheid toe in deze onzekere tijd. Dit geldt natuurlijk ook voor alle leden, vrijwilligers en supporters van onze club.

Via onze site (www.vvvilsteren.nl) zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden wat er speelt binnen onze vereniging. Als laatste richt ik mij heel persoonlijk tot iedereen. Hopelijk zullen we elkaar snel weer zien. Rondom de velden, of drinken we samen weer iets in ons clubhuis “Ons Mikpunt”. We zullen weer samen lachen. Wellicht moeten we opkrabbelen en de ruggen rechten. Daarbij zullen we elkaar meer helpen/steunen dan ooit. Voor nu, wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar en jezelf.

Gerard Rietman, voorzitter V.V. Vilsteren


Jeugddag 25 april 2020

Geplaatst 21 mrt. 2020 05:52 door V.V. Vilsteren   [ 21 mrt. 2020 05:53 bijgewerkt ]

Hallo allemaal,

Tijdens de voorbereiding van mijn evenement heeft Nederland helaas te maken gekregen met het Corona-virus. Als gevolg hiervan zijn er veel annuleringen in diverse evenementen en organisaties ontstaan en hierdoor is het nog onduidelijk of het, door mij georganiseerde, evenement door kan gaan op de geplande datum.

Omdat ik voor school deze opdracht wel in moet leveren verstuur ik de uitnodiging gewoon. Ook ik wacht de verdere ontwikkeling van het corona virus af en zal op een later tijdstip samen met de vereniging beslissen of de voetbal dag wel of niet door zal gaan. Voor verdere vragen kun je mij altijd een appje doen. (06-20470642)

Groetjes Jari Vlierman 

1-10 of 540