Nieuwsberichten


IJstaartenactie 2016

Geplaatst door V.V. Vilsteren   [ bijgewerkt ]

We staan weer voor onze jaarlijks ijstaartenactie van de Voetbal Vereniging Vilsteren. Inmiddels een bekend begrip in Vilsteren en omstreken.

Zaterdag 10 december gaan de jeugdleden onder begeleiding van ouders langs de deur om de bestellingen op te nemen en op zaterdag 17 december worden de bestelde ijstaarten weer netjes op het adres afgeleverd en afgerekend.

Het wegbrengen van de ijstaarten is een week vervroegd naar 17 december!

De jeugdleden worden op 10 december om 13.00 uur in de kantine verwacht. Om ± 16.30 uur proberen we klaar te zijn met de opname. De tijd is speciaal verzet om een goede voorbereiding te treffen voor het heerlijk avondje…..

We hebben 17 tot 19 tal routes in en om Vilsteren en zijn zo vrij geweest om de ouders van de jeugdleden in te delen voor deze jeugdactiviteit. Dit betreft het vervoer en eventuele begeleiding.


De opbrengst van deze actie komt ten goede voor de jeugdactiviteiten binnen onze vereniging.UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS

Geplaatst 28 nov. 2016 10:20 door V.V. Vilsteren   [ 28 nov. 2016 10:20 bijgewerkt ]

Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.
Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm. 
Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/

Geen wijziging van standpunt RIVM
Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM. 
Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.
Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.

Informatie
Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op onze eigen website (www.sportengemeenten.nl) staat de meest recente informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 070 37 38 055, of voor dringende aangelegenheden met 06 42 43 32 12 (André de Jeu).

Met vriendelijke groet,
André de Jeu
Directeur
 
Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 16268, 2500 BG Den Haag; Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag
Telefoon:  070 373 80 53

Oefenwedstrijd Vilsteren JO9-2G

Geplaatst 23 nov. 2016 04:09 door V.V. Vilsteren   [ 23 nov. 2016 04:10 bijgewerkt ]

Zaterdag 26 november voetbalt Vilsteren JO9-2G een oefenwedstrijd in 's Heerenbroek.

Aanvang 11.15 uur, vertrek 10.15 uur

Het jeugdbestuur

Oefenwedstrijd gaat niet door!

Geplaatst 16 nov. 2016 21:03 door V.V. Vilsteren   [ 16 nov. 2016 21:04 bijgewerkt ]

De oefenwedstrijd Vilsteren 1 - Hoonhorst 1 van donderdag 17 november gaat niet door. Door het 1e elftal wordt er regulier getraind.

Prijsvraag kunstgrassprietjes

Geplaatst 11 nov. 2016 09:49 door V.V. Vilsteren   [ 11 nov. 2016 09:53 bijgewerkt ]

Hierbij de uitslag van prijsvraag aantal kilometers kunstgras sprieten, dit aantal is berekend door Lars Hulsman.

De aantal kilometers was 6.573 kilometer.
Er was een lijst gemaakt voor 140 deelnemers
Er hebben er 118 aan meegedaan.
Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1.180,00 waarvoor onze hartelijke dank.

Verdeling van de prijzen:
Helaas was de 1e prijs niet ingevuld dit bedrag blijft nu voor de vereniging.
De tweede prijs is wel gevallen deze is voor Hans Frijling uit Dalfsen een waardebon van € 75,00
De derde prijs is ook ingevuld en deze is voor Ellis Knobben een waardebon van € 50,00.

Nogmaals iedereen hartelijk dank hiervoor.

Het bestuur


Verkiezing clubheld van de amateursport

Geplaatst 9 nov. 2016 10:09 door V.V. Vilsteren   [ 9 nov. 2016 10:21 bijgewerkt ]

Stem ook op onze Rinus!

Klik op deze link om jouw stem uit te brengen.
Je komt direct op de pagina met geselecteerden in de gemeente Ommen.

En wie weet win jij € 10.000,00 voor de vereniging en een auto voor jezelf

Je kunt nog stemmen t/m 16 november 2016


Jaarvergadering vrijdag 25 november 2016

Geplaatst 9 nov. 2016 03:27 door V.V. Vilsteren   [ 9 nov. 2016 03:27 bijgewerkt ]

Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner), ouders van de jeugd en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering. (De schriftelijke uitnodiging staat op naam van de oudste in het gezin, maar is natuurlijk ook bestemd voor de overige gezinsleden welke lid zijn van onze vereniging!!)

De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 25 november 2016 in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 13-11-2015
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
         a. Clubgebouw.
         b. Vereniging.
5. Verslag van de kascommissie door Kees Bakker en Remco Legebeke (reserve:  Chiel Mars)
6. Mededelingen
         * Senioren
         * Jeugd
         * Sponsorcommissie
         * Commissie Beheer Onderhoud
         * Commissie Beheer Clubgebouw
         * Algemeen
7. Bestuursverkiezing
    Aftredend en herkiesbaar:
     * Jan Koerhuis.
     * Gerard Rietman.
     Aftredend en niet herkiesbaar:
     * Frank Veltmaat
     Voor de functie van Frank heeft zich kiesbaar gesteld:
     * Marinda Wermink.
    Tegen kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk tot 25 november.

Het bestuur.


Opening kunstgrasveld

Geplaatst 27 okt. 2016 05:37 door V.V. Vilsteren   [ 27 okt. 2016 05:37 bijgewerkt ]

Na de officiële opening wordt om ongeveer 15.30 uur voor de jeugd een penaltybokaal gehouden. Ieder jeugd team neemt een aantal penalty's op een keeper van de senioren mannen of vrouwen.
De ouders zijn hier ook bij van harte uitgenodigd om hun eigen zoon of dochter aan te moedigen. Binnen elk team is er voor de winnaar een mooie beker te winnen.

De keepers/sters voor deze middag zijn Jelle Giessen, Anita Bosch en Hilly Kamphuis.

Meer info bij de leiders van je team.


Gebruik van kunstgras met rubbergranulaat

Geplaatst 15 okt. 2016 03:29 door V.V. Vilsteren   [ 15 okt. 2016 03:29 bijgewerkt ]

We merken dat er nog steeds vragen leven over het gebruik van kunstgras met rubbergranulaat. Langs deze weg informeren we jullie over het feit dat we alle informatie m.b.t. dit onderwerp gebundeld hebben op KNVB Assist. Informatie die ook bruikbaar is om jullie leden te informeren.

Graag benadrukken we nogmaals dat uit meerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, en dat er op de betreffende velden gespeeld kan worden. De KNVB is wel tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Gebruik kunstgrasveld (bericht vanuit KNVB)

Geplaatst 7 okt. 2016 21:40 door V.V. Vilsteren   [ 7 okt. 2016 21:40 bijgewerkt ]

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

1-10 of 612