Erkend leerbedrijf

Calibris is een kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport. Dit is een onafhankelijke instelling die beoordeeld aan de hand van vragen of je als stagebegeleider in aanmerking komt voor de erkenning als leerbedrijf.

Nadat deze vragen zijn beoordeeld volgt er een erkenningsgesprek en daaruit hebben wij het certificaat verkregen. Deze erkenning is voor de duur van 4 jaar afgegeven.

Dit kwam tot stand na de vraag van Desmond Bloo of hij i.v.m. zijn opleiding stage kon lopen bij VV Vilsteren maar.........er is wel een erkenning voor nodig bij deze opleiding van de Landstede richting Sport en Bewegen. Ook hebben wij de afgelopen jaren verschillende meisjes en jongens begeleid in hun maatschappelijke stage. De stage bestond uit trainingen voorbereiden, leiding geven en coachen. Dit alles onder begeleiding van de trainer en docent van school.

Uit het bovenstaande blijkt dat we meer zijn dan alleen een voetbalvereniging, en geven wij de jeugd de mogelijkheid om succesvol te zijn in hun opleiding. Wij zijn blij om dit voor de meisjes en jongens in Vilsteren te kunnen doen en hopelijk in de toekomst daarvan te profiteren wanneer er vrijwilligers nodig zijn.

Interesse? Meldt je aan bij het bestuur van de vereniging. Dit kan door een mail te sturen naar vvvilsteren@hetnet.nl.